1. 古诗词大全

当代诗词作品

共收录了150首当代诗词
 • 作者:林夕 朝代:当代

  吞风吻雨葬落日未曾彷徨欺山赶海践雪径也未绝望 拈花把酒偏折煞世人情狂凭这两眼与百臂或千手不能防 天阔阔雪漫漫共谁同航这沙滚滚水皱皱笑着浪荡 贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬 笑你我枉花光心计爱竞逐镜花那美丽 怕幸运会转眼远逝为贪嗔喜恶怒着迷 责你我太贪功恋势怪大地众生太美丽 悔旧日太执信约誓为悲欢哀怨妒着迷 啊舍不得璀灿俗世啊躲不开痴恋的欣慰 啊找不到色相代替啊参一生参不透这条难题 吞风吻雨葬落日未曾彷徨欺山赶海践雪径也未绝望 拈花把酒偏折煞世人情狂凭这两眼与百臂或千手不能防 天阔阔雪漫漫共谁同航这沙滚滚水皱皱笑着浪荡 贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬 吞风吻雨葬落日未曾彷徨欺山赶海践雪径也未绝望 拈花把酒偏折煞世人情狂凭这两眼与百臂或千手不能防 天阔阔雪漫漫共谁同航这沙滚滚水皱皱笑着浪荡 贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬 笑你我枉花光心计爱竞逐镜花那美丽 怕幸运会转眼远逝为贪嗔喜恶怒着迷 责你我太贪功恋势怪大地众生太美丽 悔旧日太执信约誓为悲欢哀怨妒着迷 啊舍不得璀灿俗世啊躲不开痴恋的欣慰 啊找不到色相代替啊参一生参不透这条难题 吞风吻雨葬落日未曾彷徨欺山赶海践雪径也未绝望 拈花把酒偏折煞世人情狂凭这两眼与百臂或千手不能防 天阔阔雪漫漫共谁同航这沙滚滚水皱皱笑着浪荡 贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬 吞风吻雨葬落日未曾彷徨欺山赶海践雪径也未绝望 拈花把酒偏折煞世人情狂凭这两眼与百臂或千手不能防 天阔阔雪漫漫共谁同航这沙滚滚水皱皱笑着浪荡 贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬

  tūn fēng wěn yǔ zàng luò rì wèi céng páng huáng qī shān gǎn hǎi jiàn xuě jìng yě wèi jué wàng niān huā bǎ jiǔ piān shé shà shì rén qíng kuáng píng zhè liǎng yǎn yǔ bǎi bì huò qiān shǒu bú néng fáng tiān kuò kuò xuě màn màn gòng shuí tóng háng zhè shā gǔn gǔn shuǐ zhòu zhòu xiào zhe làng dàng tān huān yī kè piān jiāo nà nǚ ér qíng zhǎng mái zàng xiào nǐ wǒ wǎng huā guāng xīn jì ài jìng zhú jìng huā nà měi lì pà xìng yùn huì zhuǎn yǎn yuǎn shì wéi tān chēn xǐ è nù zhe mí zé nǐ wǒ tài tān gōng liàn shì guài dà dì zhòng shēng tài měi lì huǐ jiù rì tài zhí xìn yuē shì wéi bēi huān āi yuàn dù zhe mí ā shě bú dé cuǐ càn sú shì ā duǒ bú kāi chī liàn de xīn wèi ā zhǎo bú dào sè xiàng dài tì ā cān yī shēng cān bú tòu zhè tiáo nán tí tūn fēng wěn yǔ zàng luò rì wèi céng páng huáng qī shān gǎn hǎi jiàn xuě jìng yě wèi jué wàng niān huā bǎ jiǔ piān shé shà shì rén qíng kuáng píng zhè liǎng yǎn yǔ bǎi bì huò qiān shǒu bú néng fáng tiān kuò kuò xuě màn màn gòng shuí tóng háng zhè shā gǔn gǔn shuǐ zhòu zhòu xiào zhe làng dàng tān huān yī kè piān jiāo nà nǚ ér qíng zhǎng mái zàng tūn fēng wěn yǔ zàng luò rì wèi céng páng huáng qī shān gǎn hǎi jiàn xuě jìng yě wèi jué wàng niān huā bǎ jiǔ piān shé shà shì rén qíng kuáng píng zhè liǎng yǎn yǔ bǎi bì huò qiān shǒu bú néng fáng tiān kuò kuò xuě màn màn gòng shuí tóng háng zhè shā gǔn gǔn shuǐ zhòu zhòu xiào zhe làng dàng tān huān yī kè piān jiāo nà nǚ ér qíng zhǎng mái zàng xiào nǐ wǒ wǎng huā guāng xīn jì ài jìng zhú jìng huā nà měi lì pà xìng yùn huì zhuǎn yǎn yuǎn shì wéi tān chēn xǐ è nù zhe mí zé nǐ wǒ tài tān gōng liàn shì guài dà dì zhòng shēng tài měi lì huǐ jiù rì tài zhí xìn yuē shì wéi bēi huān āi yuàn dù zhe mí ā shě bú dé cuǐ càn sú shì ā duǒ bú kāi chī liàn de xīn wèi ā zhǎo bú dào sè xiàng dài tì ā cān yī shēng cān bú tòu zhè tiáo nán tí tūn fēng wěn yǔ zàng luò rì wèi céng páng huáng qī shān gǎn hǎi jiàn xuě jìng yě wèi jué wàng niān huā bǎ jiǔ piān shé shà shì rén qíng kuáng píng zhè liǎng yǎn yǔ bǎi bì huò qiān shǒu bú néng fáng tiān kuò kuò xuě màn màn gòng shuí tóng háng zhè shā gǔn gǔn shuǐ zhòu zhòu xiào zhe làng dàng tān huān yī kè piān jiāo nà nǚ ér qíng zhǎng mái zàng tūn fēng wěn yǔ zàng luò rì wèi céng páng huáng qī shān gǎn hǎi jiàn xuě jìng yě wèi jué wàng niān huā bǎ jiǔ piān shé shà shì rén qíng kuáng píng zhè liǎng yǎn yǔ bǎi bì huò qiān shǒu bú néng fáng tiān kuò kuò xuě màn màn gòng shuí tóng háng zhè shā gǔn gǔn shuǐ zhòu zhòu xiào zhe làng dàng tān huān yī kè piān jiāo nà nǚ ér qíng zhǎng mái zàng

 • 作者:方文山 朝代:当代

  一群嗜血的蚂蚁 被腐肉所吸引 我面无表情 看孤独的风景 失去你 爱恨开始分明 失去你 还有什麼事好关心 当鸽子不再象徵和平 我终於被提醒 广场上餵食的是秃鹰 我用漂亮的押韵 形容被掠夺一空的爱情 啊 乌云开始遮蔽 夜色不乾净 公园里 葬礼的回音 在漫天飞行 送你的 白色玫瑰 在纯黑的环境凋零 乌鸦在树枝上诡异的很安静 静静听 我黑色的大衣 想温暖你 日渐冰冷的回忆 走过的 走过的 生命 啊 四周弥漫雾气 我在空旷的墓地 老去后还爱你 为你弹奏萧邦的夜曲 纪念我死去的爱情 跟夜风一样的声音 心碎的很好听 手在键盘敲很轻 我给的思念很小心 你埋葬的地方叫幽冥 为你弹奏萧邦的夜曲 纪念我死去的爱情 而我为你隐姓埋名 在月光下弹琴 对你心跳的感应 还是如此温热亲近 怀念你那鲜红的唇印 那些断翅的蜻蜓 散落在这森林 而我的眼睛 没有丝毫同情 失去你 泪水混浊不清 失去你 我连笑容都有阴影 风在长满青苔的屋顶 嘲笑我的伤心 像一口没有水的枯井 我用凄美的字型 描绘后悔莫及的那爱情

  yī qún shì xuè de mǎ yǐ bèi fǔ ròu suǒ xī yǐn wǒ miàn wú biǎo qíng kàn gū dú de fēng jǐng shī qù nǐ ài hèn kāi shǐ fèn míng shī qù nǐ hái yǒu shí me shì hǎo guān xīn dāng gē zǐ bú zài xiàng zhēng hé píng wǒ zhōng yú bèi tí xǐng guǎng chǎng shàng wèi shí de shì tū yīng wǒ yòng piāo liàng de yā yùn xíng róng bèi luě duó yī kōng de ài qíng ā wū yún kāi shǐ zhē bì yè sè bú qián jìng gōng yuán lǐ zàng lǐ de huí yīn zài màn tiān fēi háng sòng nǐ de bái sè méi guī zài chún hēi de huán jìng diāo líng wū yā zài shù zhī shàng guǐ yì de hěn ān jìng jìng jìng tīng wǒ hēi sè de dà yī xiǎng wēn nuǎn nǐ rì jiàn bīng lěng de huí yì zǒu guò de zǒu guò de shēng mìng ā sì zhōu mí màn wù qì wǒ zài kōng kuàng de mù dì lǎo qù hòu hái ài nǐ wéi nǐ dàn zòu xiāo bāng de yè qǔ jì niàn wǒ sǐ qù de ài qíng gēn yè fēng yī yàng de shēng yīn xīn suì de hěn hǎo tīng shǒu zài jiàn pán qiāo hěn qīng wǒ gěi de sī niàn hěn xiǎo xīn nǐ mái zàng de dì fāng jiào yōu míng wéi nǐ dàn zòu xiāo bāng de yè qǔ jì niàn wǒ sǐ qù de ài qíng ér wǒ wéi nǐ yǐn xìng mái míng zài yuè guāng xià dàn qín duì nǐ xīn tiào de gǎn yīng hái shì rú cǐ wēn rè qīn jìn huái niàn nǐ nà xiān hóng de chún yìn nà xiē duàn chì de qīng tíng sàn luò zài zhè sēn lín ér wǒ de yǎn jīng méi yǒu sī háo tóng qíng shī qù nǐ lèi shuǐ hún zhuó bú qīng shī qù nǐ wǒ lián xiào róng dōu yǒu yīn yǐng fēng zài zhǎng mǎn qīng tái de wū dǐng cháo xiào wǒ de shāng xīn xiàng yī kǒu méi yǒu shuǐ de kū jǐng wǒ yòng qī měi de zì xíng miáo huì hòu huǐ mò jí de nà ài qíng

 • 作者:玄之 朝代:当代

  [南吕]金字经·怨战 08.06.38 泪洗金丝帕,霜染红妆发。 烟雨几波归期达? 罢,且将泪儿擦。 更苦他,烽火乱如麻。

  [nán lǚ ]jīn zì jīng ·yuàn zhàn 08.06.38 lèi xǐ jīn sī pà ,shuāng rǎn hóng zhuāng fā 。 yān yǔ jǐ bō guī qī dá ? bà ,qiě jiāng lèi ér cā 。 gèng kǔ tā ,fēng huǒ luàn rú má 。

 • 作者:夏清男 朝代:当代

  江流东海 雾隐秋山 北国一顷春风 花香远清 鸟鸣夜幽 杨柳万里青舟 李杜才八斗 苏辛气恢宏 古今彪炳 史留誉名 不齿权恶尽义忠 追思历代群雄 有弱冠请缨 投笔从戎 足遍山河 夜观星空 运筹帷幄之中 唐李靖功隐 宋武穆愤终 邪没正拥 历史不染尘垢 细雨任东风

  jiāng liú dōng hǎi wù yǐn qiū shān běi guó yī qǐng chūn fēng huā xiāng yuǎn qīng niǎo míng yè yōu yáng liǔ wàn lǐ qīng zhōu lǐ dù cái bā dòu sū xīn qì huī hóng gǔ jīn biāo bǐng shǐ liú yù míng bú chǐ quán è jìn yì zhōng zhuī sī lì dài qún xióng yǒu ruò guàn qǐng yīng tóu bǐ cóng róng zú biàn shān hé yè guān xīng kōng yùn chóu wéi wò zhī zhōng táng lǐ jìng gōng yǐn sòng wǔ mù fèn zhōng xié méi zhèng yōng lì shǐ bú rǎn chén gòu xì yǔ rèn dōng fēng

 • 作者:熙让 朝代:当代

  竹枝冬月霜梢头,帝子当年泣离愁, 试看颗颗斑竹泪,点点相思寄幽柔。 夫人披袆折白芷,莫怨湘君往迟迟, 君山台下奏瑶曲,长恨罗裳泪沾湿。 潇湘月夜美,试取一樽潇湘水, 水自清明少泪痕,一夜长飞瑶池北。 生时犹未尽颜欢,楚云漫天情何堪, 江娥素女总不见,但闻空山响惊蝉。 君山飘飖雨,往来烟尘生死旅, 九天欲探高几何,四水难测深若许。 春来百花姹,秀水清如画, 闲思涉江采芙蓉,却恐江心湿罗袜。 碧玉簪成素丝绾,陆离锦饰玄乌褂, 三月风吹动桑榆,心犹不忍施篱栅。 漫立湘水楼,云水共我悠, 采来芳椒叶,送鹊踏枝头。 忍看静伤离人泪,化作相思等闲愁, 岂不我容与,小楫晃轻舟。

  zhú zhī dōng yuè shuāng shāo tóu ,dì zǐ dāng nián qì lí chóu , shì kàn kē kē bān zhú lèi ,diǎn diǎn xiàng sī jì yōu róu 。 fū rén pī yī shé bái zhǐ ,mò yuàn xiāng jun1 wǎng chí chí , jun1 shān tái xià zòu yáo qǔ ,zhǎng hèn luó shang lèi zhān shī 。 xiāo xiāng yuè yè měi ,shì qǔ yī zūn xiāo xiāng shuǐ , shuǐ zì qīng míng shǎo lèi hén ,yī yè zhǎng fēi yáo chí běi 。 shēng shí yóu wèi jìn yán huān ,chǔ yún màn tiān qíng hé kān , jiāng é sù nǚ zǒng bú jiàn ,dàn wén kōng shān xiǎng jīng chán 。 jun1 shān piāo yáo yǔ ,wǎng lái yān chén shēng sǐ lǚ , jiǔ tiān yù tàn gāo jǐ hé ,sì shuǐ nán cè shēn ruò xǔ 。 chūn lái bǎi huā chà ,xiù shuǐ qīng rú huà , xián sī shè jiāng cǎi fú róng ,què kǒng jiāng xīn shī luó wà 。 bì yù zān chéng sù sī wǎn ,lù lí jǐn shì xuán wū guà , sān yuè fēng chuī dòng sāng yú ,xīn yóu bú rěn shī lí shān 。 màn lì xiāng shuǐ lóu ,yún shuǐ gòng wǒ yōu , cǎi lái fāng jiāo yè ,sòng què tà zhī tóu 。 rěn kàn jìng shāng lí rén lèi ,huà zuò xiàng sī děng xián chóu , qǐ bú wǒ róng yǔ ,xiǎo jí huǎng qīng zhōu 。

 • 作者:力量的力 朝代:当代

  浑浑千年梦, 一别几重回? 凉风长寂寥, 把酒却愁眉. 谁与共酣杯? 残花冷月晖. 忆游云阙里, 何处得霜悲?

  hún hún qiān nián mèng , yī bié jǐ zhòng huí ? liáng fēng zhǎng jì liáo , bǎ jiǔ què chóu méi . shuí yǔ gòng hān bēi ? cán huā lěng yuè huī . yì yóu yún què lǐ , hé chù dé shuāng bēi ?

 • 作者:力量的力 朝代:当代

  好雨天下共享,疾风万民同担. 世事皆出俊才,无风不起巨浪. 高下均无天命,成败在己一身. 从今发愤图强,看我立业功成.

  hǎo yǔ tiān xià gòng xiǎng ,jí fēng wàn mín tóng dān . shì shì jiē chū jun4 cái ,wú fēng bú qǐ jù làng . gāo xià jun1 wú tiān mìng ,chéng bài zài jǐ yī shēn . cóng jīn fā fèn tú qiáng ,kàn wǒ lì yè gōng chéng .

 • 作者:力量的力 朝代:当代

  千朵彩花艳月开, 惊天玉放入云来. 红南绿北元宵夜, 美酒独香醉盛怀.

  qiān duǒ cǎi huā yàn yuè kāi , jīng tiān yù fàng rù yún lái . hóng nán lǜ běi yuán xiāo yè , měi jiǔ dú xiāng zuì shèng huái .

 • 作者:力量的力 朝代:当代

  埋头苦干四百天, 立志潜心两百年. 浪子回头金不换, 曾经热血在人间.

  mái tóu kǔ gàn sì bǎi tiān , lì zhì qián xīn liǎng bǎi nián . làng zǐ huí tóu jīn bú huàn , céng jīng rè xuè zài rén jiān .

 • 作者:夏清男 朝代:当代

  虞美人 闻语船前突停步 回首人何处 岸边折柳双泪盈 柳絮无端乱飞、似解情 此去何时再相逢 只惧待一生 昨夜杯饮对昏灯 却恨今朝酒醒、愁又生

  yú měi rén wén yǔ chuán qián tū tíng bù huí shǒu rén hé chù àn biān shé liǔ shuāng lèi yíng liǔ xù wú duān luàn fēi 、sì jiě qíng cǐ qù hé shí zài xiàng féng zhī jù dài yī shēng zuó yè bēi yǐn duì hūn dēng què hèn jīn cháo jiǔ xǐng 、chóu yòu shēng

 • 作者:闫弘轩 朝代:当代

  一抹浓云秋水倚,数点寒鸦枝头立. 晓来谁醉残风里,霜打木叶漫天碧

  yī mò nóng yún qiū shuǐ yǐ ,shù diǎn hán yā zhī tóu lì . xiǎo lái shuí zuì cán fēng lǐ ,shuāng dǎ mù yè màn tiān bì

 • 作者:方文山 朝代:当代

  狼牙月 伊人憔悴 我举杯 饮尽了风雪 是谁打翻前世柜 惹尘埃是非 缘字诀 几番轮回 你锁眉 哭红颜唤不回 纵然青史已经成灰 我爱不灭 繁华如三千东流水 我只取一瓢爱了解 只恋你化身的蝶 你发如雪 凄美了离别 我焚香感动了谁 邀明月 让回忆皎洁 爱在月光下完美 你发如雪 纷飞了眼泪 我等待苍老了谁 红尘醉 微醺的岁月 我用无悔 刻永世爱你的碑 啦儿啦 啦儿啦 啦儿啦儿啊 啦儿啦 啦儿啦 啦儿啦儿啊 铜镜映无邪 扎马尾 你若撒野 今生我把酒奉陪

  láng yá yuè yī rén qiáo cuì wǒ jǔ bēi yǐn jìn le fēng xuě shì shuí dǎ fān qián shì guì rě chén āi shì fēi yuán zì jué jǐ fān lún huí nǐ suǒ méi kū hóng yán huàn bú huí zòng rán qīng shǐ yǐ jīng chéng huī wǒ ài bú miè fán huá rú sān qiān dōng liú shuǐ wǒ zhī qǔ yī piáo ài le jiě zhī liàn nǐ huà shēn de dié nǐ fā rú xuě qī měi le lí bié wǒ fén xiāng gǎn dòng le shuí yāo míng yuè ràng huí yì jiǎo jié ài zài yuè guāng xià wán měi nǐ fā rú xuě fēn fēi le yǎn lèi wǒ děng dài cāng lǎo le shuí hóng chén zuì wēi xūn de suì yuè wǒ yòng wú huǐ kè yǒng shì ài nǐ de bēi lā ér lā lā ér lā lā ér lā ér ā lā ér lā lā ér lā lā ér lā ér ā tóng jìng yìng wú xié zhā mǎ wěi nǐ ruò sā yě jīn shēng wǒ bǎ jiǔ fèng péi

 • 作者:方文山 朝代:当代

  海平面远方开始阴霾 悲伤要怎麼平静纯白 我的脸上 始终挟带 一抹浅浅的无奈 你用唇语说你要离开〈情不在〉那难过无声慢了下来 汹涌潮水 你听明白 不浪而是泪海 转身离开 分手说不出来(你有话说不出来〉 海鸟跟鱼相爱 只是一场意外 我们的爱 差异一直存在(给的爱〉回不来 风中尘埃 (等待〉竟累积成伤害 转身离开 分手说不出来 蔚蓝的珊瑚海 错过瞬间苍白 当初彼此 不够成熟坦白(你我都〉不够成熟坦白 不应该 情不再 笑容勉强不来(你的〉笑容勉强不来 深埋珊瑚海 毁坏的沙雕如何重来 有裂痕的爱怎麼重盖 只是一切 结束太快 你说你无法释怀 贝壳里隐藏什麼期待(等花儿开)我们也已经无心再猜 面向海风 咸咸的爱 尝不出还有未来

  hǎi píng miàn yuǎn fāng kāi shǐ yīn mái bēi shāng yào zěn me píng jìng chún bái wǒ de liǎn shàng shǐ zhōng jiā dài yī mò qiǎn qiǎn de wú nài nǐ yòng chún yǔ shuō nǐ yào lí kāi 〈qíng bú zài 〉nà nán guò wú shēng màn le xià lái xiōng yǒng cháo shuǐ nǐ tīng míng bái bú làng ér shì lèi hǎi zhuǎn shēn lí kāi fèn shǒu shuō bú chū lái (nǐ yǒu huà shuō bú chū lái 〉 hǎi niǎo gēn yú xiàng ài zhī shì yī chǎng yì wài wǒ men de ài chà yì yī zhí cún zài (gěi de ài 〉huí bú lái fēng zhōng chén āi (děng dài 〉jìng lèi jī chéng shāng hài zhuǎn shēn lí kāi fèn shǒu shuō bú chū lái wèi lán de shān hú hǎi cuò guò shùn jiān cāng bái dāng chū bǐ cǐ bú gòu chéng shú tǎn bái (nǐ wǒ dōu 〉bú gòu chéng shú tǎn bái bú yīng gāi qíng bú zài xiào róng miǎn qiáng bú lái (nǐ de 〉xiào róng miǎn qiáng bú lái shēn mái shān hú hǎi huǐ huài de shā diāo rú hé zhòng lái yǒu liè hén de ài zěn me zhòng gài zhī shì yī qiē jié shù tài kuài nǐ shuō nǐ wú fǎ shì huái bèi ké lǐ yǐn cáng shí me qī dài (děng huā ér kāi )wǒ men yě yǐ jīng wú xīn zài cāi miàn xiàng hǎi fēng xián xián de ài cháng bú chū hái yǒu wèi lái

 • 作者:方文山 朝代:当代

  后视镜裏的世界 越来越远的道别 你转身向北 侧脸还是很美 我用眼光去追 竟听见你的泪 在车窗外面徘徊 是我错失的机会 你站的方位 跟我中间隔著泪 街景一直在后退 你的崩溃在窗外零碎 我一路向北 离开有你的季节 你说你好累 已无法再爱上谁 风在山路吹 过往的画面全都是我不对 细数惭愧 我伤你几回 我一路向北离开有你的季节 方向盘周围 回转著我的后悔 我加速超越却甩不掉紧紧跟随的伤悲 细数惭愧 我伤你几回 停止狼狈 就让错纯粹

  hòu shì jìng lǐ de shì jiè yuè lái yuè yuǎn de dào bié nǐ zhuǎn shēn xiàng běi cè liǎn hái shì hěn měi wǒ yòng yǎn guāng qù zhuī jìng tīng jiàn nǐ de lèi zài chē chuāng wài miàn pái huái shì wǒ cuò shī de jī huì nǐ zhàn de fāng wèi gēn wǒ zhōng jiān gé zhe lèi jiē jǐng yī zhí zài hòu tuì nǐ de bēng kuì zài chuāng wài líng suì wǒ yī lù xiàng běi lí kāi yǒu nǐ de jì jiē nǐ shuō nǐ hǎo lèi yǐ wú fǎ zài ài shàng shuí fēng zài shān lù chuī guò wǎng de huà miàn quán dōu shì wǒ bú duì xì shù cán kuì wǒ shāng nǐ jǐ huí wǒ yī lù xiàng běi lí kāi yǒu nǐ de jì jiē fāng xiàng pán zhōu wéi huí zhuǎn zhe wǒ de hòu huǐ wǒ jiā sù chāo yuè què shuǎi bú diào jǐn jǐn gēn suí de shāng bēi xì shù cán kuì wǒ shāng nǐ jǐ huí tíng zhǐ láng bèi jiù ràng cuò chún cuì

 • 作者:方文山 朝代:当代

  作词/方文山 作曲/杨瑞代(盖瑞) 弯成一弯的桥梁 倒映在这湖面上 你从那头瞧这看 月光下一轮美满 青石板的老街上 你我走过的地方 那段斑驳的砖墙 如今到底啥模样 到不了的都叫做远方 回不去的名字叫家乡 谁在门外唱那首牡丹江 我聆听感伤你声音悠扬 风铃摇晃清脆响 江边的小村庄午睡般安祥 谁在门外唱那首牡丹江 我脚步轻响走向你身旁 思念的光透进窗 银白色的温暖洒在儿时的床 牡丹江弯了几个弯 小鱼儿甭上船咱们不稀罕 捞月亮张网补星光 给爷爷下酒喝一碗家乡 牡丹江弯了几个弯 小虾米甭靠岸咱们没空装 捞月亮张网补星光 给姥姥熬汤喝一碗家乡

  zuò cí /fāng wén shān zuò qǔ /yáng ruì dài (gài ruì ) wān chéng yī wān de qiáo liáng dǎo yìng zài zhè hú miàn shàng nǐ cóng nà tóu qiáo zhè kàn yuè guāng xià yī lún měi mǎn qīng shí bǎn de lǎo jiē shàng nǐ wǒ zǒu guò de dì fāng nà duàn bān bó de zhuān qiáng rú jīn dào dǐ shá mó yàng dào bú le de dōu jiào zuò yuǎn fāng huí bú qù de míng zì jiào jiā xiāng shuí zài mén wài chàng nà shǒu mǔ dān jiāng wǒ líng tīng gǎn shāng nǐ shēng yīn yōu yáng fēng líng yáo huǎng qīng cuì xiǎng jiāng biān de xiǎo cūn zhuāng wǔ shuì bān ān xiáng shuí zài mén wài chàng nà shǒu mǔ dān jiāng wǒ jiǎo bù qīng xiǎng zǒu xiàng nǐ shēn páng sī niàn de guāng tòu jìn chuāng yín bái sè de wēn nuǎn sǎ zài ér shí de chuáng mǔ dān jiāng wān le jǐ gè wān xiǎo yú ér béng shàng chuán zán men bú xī hǎn lāo yuè liàng zhāng wǎng bǔ xīng guāng gěi yé yé xià jiǔ hē yī wǎn jiā xiāng mǔ dān jiāng wān le jǐ gè wān xiǎo xiā mǐ béng kào àn zán men méi kōng zhuāng lāo yuè liàng zhāng wǎng bǔ xīng guāng gěi lǎo lǎo áo tāng hē yī wǎn jiā xiāng